Mgr. Lucie Filipová

ADVOKÁT

Advokátka, která bojuje za Vás.

Způsob poskytování právních služeb se vždy snažím přizpůsobit Vašim individuálním potřebám - je tedy jen na Vás, zda se chcete sejít radši ve Vaší oblíbené kavárně, preferujete online komunikaci nebo potřebujete právní pomoc přímo u Vás doma či ve Vaší kanceláři.

Právní služby, včetně přípravy všech dokumentů, poskytuji v češtině a angličtině. Komunikaci s klientem je možné vést i v němčině.

Vaše záležitosti řeším osobně, v co nejkratším možném čase a tak, aby Vám nevznikaly zbytečné náklady.

Nebojte se ozvat.

SLUŽBY

NEMOVITOSTI

koupě, prodej, darování

advokátní úschova peněz a listin

nájemní vztahy

katastrální řízení

příprava smluv a dokumentů

správa nemovitostí

SPORY

vymáhání pohledávek

zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

zastupování před soudy

mimosoudní řešení sporů

jednání s úřady

příprava žalob

OBČANSKÉ PRÁVO

příprava smluv (kupní, darovací, o dílo, o zápůjčce, nájemní, aj.)

SVJ a bytová družstva

náhrada škody

sousedské spory

věcná břemena, služebnosti

OBCHODNÍ PRÁVO

smluvní a korporátní agenda

dohody o mlčenlivosti (NDA)

rejstříková řízení

valné hromady

vymáhání závazků

SPRÁVNÍ PRÁVO

jednání se správními orgány

stavební a územní řízení

přístup k informacím

smluvní vztahy s obcemi

přestupky

PRACOVNÍ PRÁVO

pracovní smlouvy, DPČ, DPP

skončení pracovního poměru

interní směrnice

zastupování v pracovněprávních sporech na straně zaměstnanců i zaměstnavatelů

CENA

ÚVODNÍ KONZULTACE

Úvodní konzultace za účelem posouzení Vaší záležitosti je v délce trvání 15 minut poskytována zdarma.

HODINOVÁ ODMĚNA

Hodinová sazba činí 2.800,- Kč při poskytování právních služeb v českém jazyce. K odměně je připočítáváno DPH 21 %.

PAUŠÁLNÍ ODMĚNA

Paušální sazba je sjednána individuálně s klienty, kteří potřebují pravidelně čerpat větší objem právních služeb.

KONTAKT

Navrátilova 666/7

110 00 Praha 1

+ 420 771 141 666

lucie@luciefilipova.com

IČO: 079 09 471

ev. č. ČAK 18662

DOMLUVTE SI SCHŮZKU

Úvodní konzultace

15 minut